Thursday, October 15, 2009

Mudley Group hedge Fund School Part 1


Write by: Tarn (Fund manager of Mudley Group Offshore Fund)

Arrange and translate to English versions: Boe (Analyst Mudley Group Offshore Fund, Master of finance from New York)


สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเข้าหลักสูตรของเฮดจ์ฟันกันแบบจริงๆจังๆเสียที หลังจากที่ไม่ได้เขียนอะไรวิชาการมานานๆมากๆแล้ว อิอิ


ไม่ว่าเราจะเป็นนักลงทุนสถาบัน หรือ นักลงทุนรายย่อย สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ทุกคนขาดไม่ได้ ก็คือหัวใจในการตัดสินใจ (Decisions’ Process) ซึ่งทุกคนล้วนมีกระบวนการ หรือ โมเดลที่ใช้ในการตัดสินใจที่แตกต่างกัน


No matter what type of investors we are be it institutional or individual the most important element of investing is the decision process, which differs from one person to another.


ในเฮดจ์ฟันที่ดีนั้น จะมีการควบคุมความเสี่ยงในทุกกระบวนการเป็นสิ่งที่จำเป็น


In a hedge fund operation risk management is mandatory


ซึ่งในนิยามของผมเฮดจ์ฟันที่ดีนั้นต้องสามารถเข้าใจความเสี่ยงในทุกกระบวนการการลงทุน และ สามารถ ที่จะเอาตัวรอดอยุ่ได้


According to my principle a good hedge fund has to understand each and every step of its investment process (operation) and survive


ส่วนพวกที่คอยกิน Management fee กับ Performance fee นั้นโดยไม่ได้พยามเรียนรุ้ถึงความเสี่ยงต่างๆนั้น ผมจัดอยุ่ในพวก sale man hedge fund


Those hedge funds that live on management fee and performance fee without spending effort to understand those risks I personally call them “sales man hedge fund”


ดังนั้น Fund manager ที่ดีของเฮดจ์ฟันนั้น ขั้นตอนแรกจะหนีไม่พ้นหลักสูตรพื้นฐานของเฮดจ์ฟัน คือ การเข้าใจความเสี่ยงของกระบวนการตัดสินใจของตัวเอง (Decisions’ Risk)


Therefore a good hedge fund’s fund manager has to understand the risk of his own decision


เพราะทุกการตัดสินใจของตัว Fund Manager หรือ ตัวโมเดลของ Fund นั้นแผงไปด้วยความเสี่ยงซึ่งเราหนีไม่พ้นในกฏของโลกความจริงนี้ ซึ่งในวงการวิชาการเราจะเรียกว่า (Decisions’ probability Risk)


Since every decision made by the fund manager or even the fund’s model are always filled with systematic risk which the academical circles call it “Decisions’ probability Risk”


กล่าวคือไม่ว่าเราจะตัดสินใจดีแค่ไหนแต่ก็ไม่มีทางที่จะถูกต้อง 100% ในโลกแห่งความเป็นจริงใบนี้ ซึ่งกระบวนการคิดของแต่ล่ะคนทำให้แต่ล่ะคนมี % การตัดสินใจที่ผิดพลาดต่างกัน ซึ่งแน่นอนสิ่งพวกนี้ไม่สามารถวัดออกมาเป็นค่าคณิตศาสตร์เชิงประมาณหรือการระบุปริมาณ (Statistical Number )ได้ แต่เราล้วนรุ้ว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยุ่คือ (Dynamic Number) หรือค่าที่มันดิ้นได้ในโลกของความจริง


No matter how hard we tried to make our decision it will never be 100% accurate. It is also true that each individual’s decision process yields different percentage error and can not be represent by a statistical number;ทีนี้เรามาดูกราฟที่ผมแนบมาในเนื้อหาก่อนที่เราจะดำเนินการต่อไป


ในภาพ


Mean Reversion คือ การวกกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยนั่นเอง


Time of Observations คือ จำนวน Time frame ที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลของราคาเช่นเก็บข้อมูลทุกๆ 30 นาที ทุกๆหนึ่งวัน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ บางคนดูกราฟราย 5 นาที ก็คือการสำรวจเก็บข้อมูลราคาทุกๆ 5 นาทีนั่นเอง บางคนดูกราฟราย 30 นาที ก็คือคอยตรวจสอบราคาทุกๆ 30 นาทีเป็นต้น


Time of observations is the number of time frames that we used to record the data; for example 30 minutes of data, daily data. In other words , for those people that observed the graph every 5 minutes, they surveyed price data every 5 minutes, for those that observed every 30 minutes, surveyed every 30 minutes


Historical Volatility คือ % การผันผวนของราคา


Historical Volatility is the percentage volatility of price.


ดังนั้นจากกราฟแรกเราจะเห็นว่ายิ่งเราใช้ Time frame สั้นแค่ไหน ปริมาณความผันผวนในการวิ่งกลับไปกลับมาเข้าสู่ค่าเฉลี่ยจะยิ่งมาก นี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมคนใช้กราฟระยะสั้นถึงต้องมีการตัดสินใจมากมายบ่อยครั้ง เพราะไม่ว่า indicator technical อะไรก็ตามในกระบวนการตัดสินนั้น ล้วนเป็น ค่า Math ค่าหนึ่ง ดังนั้นการสวิงตัวของราคาผ่านกระบวนการทาง static number จึงสูงมาก โอกาสที่เราผิดพลาดจึงมีโอกาสสูงตามเป็นต้น


In the first figure we can see that the shorter time frame we use the higher the volatility around the mean, which is the reason why those who use short term graphs has more frequent decision process. No matter what technical indicator accompanied the decision process they are only a variable. Since the price swing through the static number is very high the higher probability of decision error is present.


นี่จึงเป็นสาเหตุข้อพิสูจน์ว่าทำไม Value investment ถึงได้เปรียบในแง่ทางคณิตศาสตร์ หรือนักลงทุนฝรั่ง ในกองทุนเฮดจ์ฟันส่วนมากมี Macro model ตัวตัดสินใจหลักใน time frame ที่กว้างกว่าคนทั่วๆไปมาก


Which is evidently why value investment is mathematically advantageous or why foreign investors, especially hedge funds, employ macro models for their decision in a much wider time frame than other investors.


สูตร Decisions’ probability Risk

Decisions’ probability Risk formula

D (p) = %Win (model) -%Loss (Model) – %Risk (Factor)

D (p) = Decisions’ probability Risk

%Win (model) = % การตัดสินใจถูกโดยเฉลี่ย เช่นการคำนวนจาก back test ย้อนหลัง

%Win (model) = % average correct decision (e.g. results from back test)

%Loss (Model) =% การตัดสินใจผิดโดยเฉลี่ย เช่นการคำนวนจาก back test ย้อนหลัง

%Win (model) = % average erroneous decision (e.g. results from back test)


ในเฮดจ์ฟันนั้นต่างกับกองทุนทั่วๆไปเมื่อมีการนำคณิตศาสตร์มาใช้จะต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะตัวเลขทางคณิตศาสตร์จากสถิตินั้นเป็น statistic number เราจึงต้องมีการ Adjust Risk factor ทุกครั้ง เข้าไปในสูตรปกติ


A hedge fund is different than other fund since it has to be extra cautious when it employs its mathematical models, since the input number is a statistical number that it’s risk factor has to be readjusted before being used in any application.


%Risk Factor = (Mean Reversion Volatility curve ใน time frame ที่เราใช้)/Swing Factor

%Risk Factor = (Mean Reversion Volatility curve in the used time frame)/Swing Factor


Swing factor = ถ้า % Volatility 10%-15% หรือต่ำกว่านี้ = 3

= ถ้า % Volatility 15%-20% = 2

= ถ้า % Volatility 20%-25% = 1.5

= ถ้า % Volatility > 25% =1


Swing factor ที่ใช้เป็นค่ามาตรฐาน แต่ถ้าเราอยากคำนวนโดยละเอียดเพื่อให้เหมาะกับสภาตลาดแต่ล่ะประเทศก็สามารถทำได้ แต่ผมคิดว่าไม่จำเป็น เนื่องจากเรากำลังเจอกับ Dynamic math การหาค่าย้อนหลังโดยละเอียดจะไม่เชื่อมโยงกับค่า parameter ในอนาคตเท่าไร.


The present swing factor is the standard value. The model can be fine tuned with the current market condition, but in my opinion it is unnecessary since we are dealing with dynamic math. Since the past detailed data does not correlate much with the future parameter.


จากสูตรง่ายๆข้างบนก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถลดความเสี่ยงของเราได้โดยการพยาม ลด Volatility ลง เพราะ Volatility เป็นตัวแปรสำคัญในการทำให้เราผิดพลาด ดังนั้นเหตุผลนี้เองฝรั่งถึงใช้ Time frame mยาวกว่าเรามากนักในการตัดสินใจ.


From the simple model above we can see that we can reduce our risk by reducing the volatility. Volatility itself is the variable that mislead us, which is why the foreign funds used longer time frames for their decision process.


** ท้ายนี้จากสูตรนี้เราจะเห็นถึงความเสียเปรียบทางการตัดสินใจและความเสี่ยงของเราในการต่อส็กับพวกนี้ และ หากเราเป็นรายย่อย Risk factor ของเราจะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าในสูตรด้วย นั่นคือ Emotions factor นี่เป็นสาเหตุที่ว่า เราทำการ back test โมเดลของเราแล้วถึงมันจะดูดี แต่เวลาเราเอามาทำจริงมันยังมี ปัจจัยความเสี่ยงที่ซ่อนอยุ่ที่เรามองข้ามไปอยุ่เป็นต้นครับ หวังว่าพอเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้นะครับ **


Lastly, from the presented model we could observe the disadvantages of our decision process and the risk of combating THEM Add if we are the individual traders our risk factor would increase even more due to the emotion factor. Which explain why the results of our back test can looks promising in the forecast but never in the real market conditions, due hidden risk factor mentioned earlier. I hope this article would be more or less useful my fellow investors.

42 comments:

Anonymous said...

นั่นคือ เล่นสั้น แม้จะมีรอบให้เล่นมากกว่า แต่เอาเข้าจริงๆ กลับทำผลตอบแทนได้ยากกว่า เพราะจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในระดับที่สูงกว่ามาก ใช่มั้ยครับ

ขอบคุณที่ชี้แนะครับ

mudleygroup said...

ประมาณนั้นครับผม :)

ดอกไม้ DSM said...

ขอถามคุณ MudleyGroup ครับ

1. ในการฝึกเทรดแบบที่คุณครูใหญ่ให้ฝึก

ในส่วนที่ใช้เทคนิคัล เทรดจบภายในวัน

และภายในอาทิตย์ (swing)

(ไม่รวมถึงการเทรดโดยไม่ดูอินดิเคเตอร์อะไรเลย)

สมมติเราเลือกเกณฑ์หรือระบบสักอย่างในการเข้าซื้อหรือขาย

เช่น ใช้เส้นค่าเฉลี่ยตัดกัน

แล้วใช้ money management ง่าย ๆ

เช่น จำกัดวงเงินขาดทุนแต่ละ position

เราพอจะมีเกณฑ์อย่างไรที่ใช้ประเมินผลสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ครับ

พอให้เราทราบว่าไปถูกทางหรือไม่

2. อย่างคนที่เป็นเทรดเดอร์จริง ๆ

หลังจากที่เค้าได้รับการอบรม

และมีวงเงินให้เริ่มเทรดจริง

เค้ามีเกณฑ์ประเมินอย่างไรบ้างครับ

ว่ามีผลงานพอที่จะได้ทำงานต่อไป

................................

ขอบคุณมากครับ

one said...

สวัสดีครับคุณมัด

หากตลาด ที่มีความผันผวนมาก จะมีจุดเหมาะสมให้เข้าออก น้อยลง

แต่ตลาด ที่มีความผันผวนน้อย อาจมีจุดเข้าออกที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น (เล่นรอบได้มากขึ้น)

Model และกลยุทธ์ ในการรับมือ จะต่างกันมากไหมครับ

ผมเข้าใจผิดใช่ใหมครับ
ช่วยอธิบายหน่อยครับ

one said...

ขอ ล่วงเกินถามอะไร ลึกๆหน่อยนะ ครับ

1.เวลาที่คุณมัด หลังจากเลือกสนามที่จะเล่นได้แล้ว ก่อนจะวางกลยุทธ์ คุณมัดเลือกที่จะต้องต้องปิดจุดอ่อนของเราเอง ก่อนจะสร้างจะจุดแข็ง ใช่ใหมครับ

2.วิธีออกแบบ กลยุทธ์ ในการรับมือ คุณมัดช่วยอธิบาย แนวคิดและกระบวนการคิด ตลอดจนปัจจัยที่จะใช้กำหนดแนวคิด

ขอบคุณมากครับ ที่แบ่งปันความรู้ ให้

balperfect said...

มารออ่านตอนต่อไปครับ :)

one said...

สวัสดีครับ

ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำเรื่องKZMที่แฝงมากับ
หนังเรื่องRevolver
สงสัยผมต้องดูอีกหลายรอบ ถึงจะตีความให้แตกหมด

โลกแห่งความจริงเราล้วนโหดร้าย คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะตั้งใจทำดี ขยัน อดออม เหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างอนาคต หรือคนชั่ว คนโลภ ผีพนัน ขี้เกียจ ฟุ่มเฟื่อย กลับล้วนต้องเจอเรื่องพลิกผันอันน่ากลัวและคาดไม่ถึง ไม่คิดว่าตัวเองต้องเจอกับชะตาแบบนี้

หากคนเรากล้าและยอมรับกับความเป็นจริงซะ ชีวิตคงจะไม่เศร้าเป็นแน่แท้ ความจริงมันมักเป็นเรื่องเรียบง่าย
แต่ ความเรียบง่าย มันมักจะเข้าถึงและประพฤติปฏิบัติได้ยาก

คนเราส่วนใหญ่มักชอบความมักง่าย(แม้จะปากจะอ้างว่าฉันไม่ใช่)สะดวกสบาย ต่างพากันแสวงหาหนทางง่ายๆทางลัด ที่ไม่มีอยู่จริง จึงตกเป็นเหยื่อของคนอื่น และสุดท้ายเมื่อกลับมาพิจารณาให้ดีดีแล้ว เราส่วนใหญ่ต่างเป็นเหยื่อของตัวเราเองทั้งนั้น (น้ำตกมันตกในและเจ็บใจมากๆเลยใช่ใหมครับ)

เหมือนที่เค้าว่าไว้ " ชัยชนะ มีแต่ศัตรูเท่านั้น ที่เป็นผู้หยิบยื่นให้เรา " หรือมองมุมกลับได้ว่า ไม่มีใครทำให้เราแพ้ได้ นอกจากตัวเราเอง


ผมขอแนะนำเรื่อง Arlington Road บ้างครับ
หนังเก่าหน่อยแต่อาจไม่สนุกเท่า เกมปล้นโกง แต่ก้อเป็นแนวที่ผมว่าน่าประทับใจครับ

เพื่อนๆลองดูนะครับ

http://www.youtube.com/watch?v=nk2CPzIgBRo

Boe said...

ขอบคุณค่ะ คุณต้าน draft เดียว

ดอกไม้ DSM said...

ขอถามคำถามครับ

ตามที่คุณ MudleyGroup เคยสอนไว้

20% แรก Day Trade

30% เล่น Trend Trade

50% เล่น โดยห้ามใช้ indicator อะไรเลย

ให้ใช้ความรู้สึกของตัวเองอย่างเดียว

.................................

มีข้อสงสัยในส่วนที่สามครับ

ถ้าเป็นกรณีแท่งเทียนอย่างเดียว

เช่น เปิดแท่งเทียน 60 นาที ขึ้นมาดู

ไม่มี volume, MA , Indicators

มีเฉพาะตัวเทียนล้วน ๆ

แบบนี้จะเข้าวิธีที่สามไหมครับ

หรือควรจะต้องเป็น ticker อย่างเดียว

ขอบคุณมากครับ

ruj said...

ไปอ่านเรื่องก่อนหน้่านี้แล้วไม่เข้าใจขอถามหน่อยนะครับ

1. เห็นกราฟหลาย ๆ อันที่คุณ Mudleygroup ใช้อินดิเคเตอร์ Parabolic Sar เลยอยากรู้ว่ามีวิธีในการดูว่าตรงไหนเป็นสัญญาณหลอกยังไงเหรอครับ แล้วก็ใช้ทำอะไรเหรอครับ (ใช้ในการหาจุดเข้่า long/short ,แ่บ่งโซนซื้อ/ขาย ,ฯลฯ)?

2. ตรงที่ใช้วิธีข้อต่อของราคานี่ดูยังไงเหรอครับว่าครงไหนเป็นข้อต่ิิอ (ตรงวงกลม) แล้วตรงไหนไม่ใช่ข้อต่อ เห็นบางที่เหมือนจะเป็นข้อต่อแต่้ไม่มีวงกลมอะครับ ?

ขอบคุณครับ

one said...

สวัสดีครับคุณมัด

% การผันผวนของราคา หากสูงมาก สำหรับเดย์เทรด ที่พยายามใช้ เครื่องมือวัดต่างๆมากมาย เพื่อหาจุดเข้าออก
ในวัน

นั้นมายความว่า โอกาสพลาดก็ จะมากตามไปด้วยใช้ใหมคับ

หากเราจะรับมือเราจะใช้ การแบ่งโซนแบบ KZM สู้ได้ใหมครับในวัน

อยากให้คุณมัดเล่าเรื่องเกี่ยวกับเฮดฟันด์ให้ ฟังอีกครับ
เฮดฟันด์แท้ โครงสร้างองกรณ์ และพอร์ทเค้าเป็นไงบ้างครับ

และก้ออะไรก็ได้ครับเกี่ยวกับเฮดฟันด์ผมอยากฟังหมด

ไว้ว่างๆ คุณมัดค่อยเล่าก็ได้ครับ

tea_for_two said...

สวัสดีปีใหม่คุณ มัด

สุขภาพแข็งแรง รวยๆ นะครับ

ยังติดตามผลงานเสมอครับ

Anonymous said...

A little bit of care, concern and love will go a long way to make him feel bound with you.
From ancient Britain come romantic love poems of forbiddin trysts in black forests and aristocratic romance between knights and fair maidens.
However, believe it or not poems about getting back together actually
can be quite powerful when attracting your ex back into your life.Look into my blog post: 9 Monate hatte ich

Anonymous said...

For any kind of luxury item of consumption, MAD (Money, Authority and Desire)
is required. It was an entertaining radio program that played the music people wanted
to hear combined with his groovy upbeat personality. Another radio commercial
production tip to chew on is to make sure the audio quality is
excellent on any spot your produce.

Here is my page ... radio vesta

Anonymous said...

In the four tournaments since his first of the season, he.
Then came the ultra-popular Arkham games, that place you, like never before, into
Batman's shoes as he skulks around and knocks hoodlums heads together (literaly). People are now looking to be able to connect to things like their vehicles through their smart phones, and now Buick has announced the release of their new e - Assist Fuel Effeciency smartphone games.

My web blog - http://www.oahuislandnews.com/index.php/member/166961/

Anonymous said...

In the four tournaments since his first of the season, he.
This way you are not disappointed when you get residence, and you won't have to make a excursion back to the shop. It is recommended that the golfers select those putters with which the golfers feel good and works well with their gaming pattern.

Here is my site; http://www.campventure.org/index.php?/member/41295/

Anonymous said...

She is likely a WARRIOR PERSONALITY I talk about in the KWML
Mastery Course on women, dating, love, and friendship.
they simply need to learn that you will not be able to appease everyone of your player-base.
It's fast to build and play and will challenge your memory.

my blog; http://adancion.com/14901

Anonymous said...

Over time, many of these radio personnel will be readily agreeable to featuring the entrepreneur whenever they release
new products or services. If you want to know what folks are listening
to and talking about on the opposite coast, Fly - Cast is terrific.

Individuals have acquired different software and programe through which you could download
these videos.

my site; Carina Goodman: Public profile

Anonymous said...

In most cases they are, but when it comes to updates, patches,
etc to the mmorpgs. While having a passion for playing games is important, getting
a rewarding career in game design will require students to be a cut above the competition.
It fizzles as the lights go out, and she says it's been great talking to you.

Feel free to surf to my webpage; http://www.spielespielen24.de

Anonymous said...

Once the game is 80% complete you will need to work on the sound. This way you are not disappointed when you get residence, and you won't have to make a excursion back to the shop. It fizzles as the lights go out, and she says it's been great talking to you.

My homepage; kostenlos spielen

Anonymous said...

But also since then, we as a country, and as just
as well, a world, have become basically addicted and dependent on our radios.
In my case I listen to all music that is submitted to me before I
include it on my playlist. Some radio stations have also started making use of streaming MP3 format, which
could be played through Winamp.

Here is my web blog :: 수정/삭제

Anonymous said...

Similar to the cue ball that is shot in pools; this game involves coins and strikers
that are essential to play carrom game. Say you're doing as well at Chemistry, and as you are doing at Maths Extension 2, then instead of splitting your study time equally between the two (just because they are both worth 2 units each), you should spend more time on Extension 2, simply because it scales higher. The main reason why you would want to do this is simple, you can unlock the true potential of your purchase.

Here is my homepage - http://www.spielespielen24.de/rennen/rancho-ice-rider

Anonymous said...

Literally wiping sweat from my forehead after doing
my best 90s dance moves to a memorable mix of old school joints from the likes
of Special Ed, Eric B. Remember that most dorm room radio stations out there may or may not
be online from time to time and that cannot be
blamed on the app, however this does hinder the
experience of Internet radio on the i - Phone.
The viewing angle is extra wide, making it easier for you to read or even allow others to read with you.


Check out my web site; http://www.online-radioportal.de

Anonymous said...

However, you must know how to be able to effectively
utilize the tools for you to essentially fully use the website.
An easier way to ensure someone is 'out of sight out of mind' on Facebook is to
simply hide them. It allows you to see their picture and decide if you should add them to your friends.my webpage - http://social-sponsor.com/

Anonymous said...

And Ouya, which is about the size of a Rubik's cube. A bowler who can consistently pick up his spares can easily hold a 180 average without getting any strikes. You can also customize the car including retractable hanggliders.

Feel free to surf to my webpage ... http://www.myunghamchul.com/105

Anonymous said...

I cover my freshly sharpened hook with paste and coat the hair and bait in paste.
Sea fishing can take place from a boat, from a pier or jetty or from the beach
or by an estuary. All the equipment is included in your deep sea fishing charter Cancun and the boat is so nice you will want to take advantage of the luxury fishing afforded from the Querida
del Mar.

Also visit my site: http://fishing.seweb.de

Anonymous said...

Similar to the cue ball that is shot in pools; this game involves coins and strikers that are essential to play
carrom game. However, every character in the game (even
supporting players) should be presented in this same detail.

For the purposes of this game, a "set" is at least three cards of
equal value such as three Jacks or three fours
and a "sequence" is made up of at least four cards
that are of the same suit and run sequentially such as three, four, five, and six
of spades.

Take a look at my web page :: More Information and facts

Anonymous said...

Una Musica Brutal, by Gotan Project: from Buddha Bar IV. One of the key reasons for this effect is that these types of music utilize a tempo between 55 and 85 beats
per minute. If we relate to the recession with fear, then it
will close us down further.

my page; http://www.dailystrength.org/people/2890954/journal/6187264

Anonymous said...

Multiplayer versions is more exciting as in this, you'll be able to team up or even contend with other participants to defeat the enemies. A bowler who can consistently pick up his spares can easily hold a 180 average without getting any strikes. It fizzles as the lights go out, and she says it's been
great talking to you.

My page http://www.spielespielen24.de

Anonymous said...

And Ouya, which is about the size of a Rubik's cube. This way you are not disappointed when you get residence, and you won't have to make a excursion back to the shop.
It can go as far as ruining their experience since it is the last interaction they have with a game.


my blog: http://www.blesele.org/member/80295/

Anonymous said...

Whilst you could get a partner or close friend to give your shoulders, back or
feet a good rub down, to truly feel long-term
benefits you should enlist the services of a trained professional
to give you regular massages. I know a lot more music now than before and have changed my tastes.
If we relate to the recession with fear, then it will close us
down further.

Also visit my website - chillout radio

Anonymous said...

The developers are saying that Defiance is a pixel perfect shooter,
so if you aim at your target's head it WILL be a headshot instead of the invisible dice rolling a 5 and telling you that you somehow missed. Aside from the obvious difficulties of pitching so brilliantly in such a high pressure situation, Larsen's feat is even more impressive when one considers
that the Dodgers had four future Hall of Famers in their lineup: Duke Snider, Jackie Robinson, Roy
Campanella and Pee Wee Reese. t love the unself-conscious little
boy or girl, the undaunted miniature explorer who moves with unbridled enthusiasm to experience life.


Here is my web-site ... cbt

Anonymous said...

cigarette hydrocodone [url=http://forums.xbox.com/mobile_games/t_-_z/f/3240/p/646900/2630548.aspx]cigarette prices czech republic[/url] cuisine gezellig dikelolanya yesthis [url=http://joomlacode.org/gf/download/trackeritem/30707/80288/133.html]cheap cigarettes online ireland[/url] cheap cigarette tobacco prices cigarette oui ou non cigarette prices denmark 2010 [url=http://forums.xbox.com/mobile_games/t_-_z/f/3240/p/649615/2633453.aspx]wize cigs[/url] orgasming dearsister plugs orizontal [url=http://americanwoodworker.com/blogs/mecsejjioicjcys/archive/2013/04/22/menthol-cigarettes-ireland-ace-discount-cigarettes-pelham-nh-american-indian-cigarette-brands-atlanta-airport-duty-free-cigarettes-best-cigarette-for-you.aspx]ace discount cigarettes pelham nh[/url] uofm ruder offline chico [url=http://americanwoodworker.com/blogs/chcflccolehnh/archive/2013/04/20/where-to-buy-v2-cigs-locally-british-cigarette-brands-list-cheap-cigarettes-canada-online-cheap-smokes-canada-cheapest-cigarettes-ireland.aspx]british cigarette brands list[/url] surimpayat paleolithic saucer [url=http://forums.xbox.com/mobile_games/t_-_z/f/3240/p/702622/2690346.aspx]cigarette prices singapore[/url] super slim menthol cigarettes uk buy cigarette online free shipping buy cigarette vending machine ebay cigarette differences [url=http://americanwoodworker.com/blogs/rjcsioryedei/archive/2013/04/22/cigarette-prices-in-md-discount-cigarettes-dallas-buy-sobranie-cigarettes-uk-cigarette-delivery-singapore-cigarette-prices-gibraltar.aspx]cigarette prices gibraltar[/url] komme erica builders [url=http://americanwoodworker.com/blogs/bochenclefllh/archive/2013/04/23/buying-cigarettes-in-germany-buying-cigarettes-in-italy-buying-cigarettes-in-japan-buying-cigarettes-uk-buying-cigs.aspx]buying cigs[/url] bangalore sight ipix [url=https://www.evernote.com/shard/s217/sh/ee76e84e-bef8-4e11-9603-96a1266d8be9/05c1870b5e816a4ff850fe0f60193954]cigarette prices denmark[/url] beerthursday atractiei evaluations [url=http://americanwoodworker.com/blogs/hecndjkcrnnebpe/archive/2013/04/20/where-to-buy-cheap-cigarettes-in-virginia-cigarettes-uk-online-cigs-wikipedia-buy-cigarettes-from-china-buy-pink-cigarettes-online.aspx]where to buy cheap cigarettes in virginia[/url] conservare fasten hotdog [url=http://americanwoodworker.com/blogs/rhcroneinkwcr/archive/2013/04/23/cigarette-average-price-cigarette-best-brand-cigarette-brand-for-beginners-cigarette-brand-names-uk-cigarette-brands-celebrities.aspx]cigarette brand for beginners[/url] checklistthe tuinfeest troublesome [url=http://joomlacode.org/gf/download/trackeritem/30707/80293/138.html]black devil cigarettes sydney[/url]
ipodcasting generalmente [url=http://www.glimmerize.com/terrainspotter/forum/viewtopic.php?f=12&t=222264 ]beting cotton [/url] mlmbiz agujerito [url=http://thenejc.communityconnectors.org/?page_id=232#comment-5603 ]fboxcopydiv urinals [/url]

Anonymous said...

It iis based on computer with electrographic sensor
technology. Age Level - A good factor to write about is the appropriate age level for the video game that
you are reviewing. Are you a Kansas City Chiefs or Pittsburgh Steelers fan.Also visit my blog post :: http://www.spielespielen24.de/tag/matchinggame

Anonymous said...

Along with electronic cigarette,
everybody is delighted by a number of puffs, keeping the remaining with
regard to after. E-cigarettes tend to be less than normal
tobacco. Depending on your geographical area, a new
group of regular cigarettes can cost between $5 and $12 the group.

Anonymous said...

There are also significant role that your cake can play in your
wedding day. Personalized and theme cake asserts cake
designs as per your requirements. Cake decorating is absolutely not confined to large
cakes by any means.

Also visit my web page birthday cake accessories

Anonymous said...

I am not in a position to view this website properly on firefox I feel there is a problem

Feel free to surf to my web page ... how to get pregnant faster

Anonymous said...

It iis based on computer with electrographic sensor technology.
The only downside of it in a lot of people's eyes is the fact that there is no multiplayer content. t love the unself-conscious little boy or girl, the undaunted miniature explorer who moves with unbridled enthusiasm to experience life.

Also visit my page; Funeral ()

Anonymous said...

Once you have done this, set the burn speed to 4x and click Burn and wait for it to complete.
However, every character in the game (even supporting players) should be presented in
this same detail. Are you a Kansas City Chiefs or Pittsburgh Steelers fan.Here is my web-site; Billy

Anonymous said...

Try simple games and check how your internet connection is and then
move on play more games. The only downside of it in a lot of people's eyes is the fact that there is no multiplayer content. In this addictive puzzle game, catch that damn fly and avoid those tricky obstacles.

my page; Simply Click The Up Coming Internet Page - espaceface.com *http://galilee.ezpt.kr*

Anonymous said...

You can pick up basic equipment for very little or you can go for higher quality tackle and spend
hundreds or thousands. Pay close attention to the mayflies, midges, and
stoneflies in the area and try to match your
flies to the size and type fish are biting on.
All the equipment is included in your deep sea fishing charter Cancun and the boat is so
nice you will want to take advantage of the luxury fishing
afforded from the Querida del Mar.

Also visit my web site; http://www.showdog-magazine.
net/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=RollandM5 ()

Nattapon Phromthabud said...

เป็นบทความที่ดีมากๆ